Blekinge Cancerförening Kungsljuset

Blekinge Cancerförening Kungsljuset

 

 I år firar vi 20-årsjubileum!

Vi har sammanlagt delat ut drygt 5 miljoner kronor under dessa år,

och därmed kunnat hjälpa hundratals cancerpatienter till en litet drägligare tillvaro.

Vi vill tacka alla som stött oss under åren, och hoppas på fortsatt stöd i framtiden.

Hjälp oss hjälpa!

Bankgiro 900-7162, plusgiro 900716-2

 

kungsljusblomman
lotteribild

Tillvarata den cancersjukes rätt i samhället

Ge den sjuke och närstående medmänskligt och annat stöd

Ge information och kunskap

Informera och utbilda personer som sedan kan stödja sjuka och anhöriga

Stödja cancerforskningen

Verka för hospice för cancersjuka