Blekinge Cancerförening Kungsljuset

Bli medlem i Kungsljuset

kungsljusblomman

Kungsljusets verksamhet drivs uteslutande på ideell grund och är helt beroende av enskilda människors insatser.

Om Du är intresserad av att arbeta i föreningen eller ge något annat stöd är Du välkommen att kontakta oss!

Medlemsavgifter:


Familj 200 kr
Företag/organisation 500 kr
Stödjande medlem 100 kr


Gåva:

Valfritt belopp

 

Bankgiro: 900-7162

Plusgiro: 900716-2