Blekinge Cancerförening Kungsljuset

Söka bidrag

kungsljusblomman


Till Dig som söker bidrag
 

Kan Kungsljuset stödja mig?

Kungsljusfonden, som är föreningens formella forum för ekonomiskt stöd till cancersjuka och närstående, bildades den 25 mars 1997. Fondens ändamål är att verka för meningsfulla åtgärder och stöd till cancersjuka och närstående folkbokförda i Blekinge län.

Ansökningshandlingar kan begäras från Kungsljusets kansli eller 
laddas ner via länken nedan
 

Behöver du prata med någon?

 

Kontaktpersoner:

Inga-Britt Darell 0455-198 51
Birgitta Persson 0457-314 08
Kerstin Persson 0455-143 01
Elisabet von Wachenfelt 0455- 33 91 73